Ik wil reserveren

Wij zijn op maandag, dinsdag en
woensdag in overleg met u open
voor groepen. Wij bespreken dit
graag met u! Tel 06 2425 1419.

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en overeenkomsten gelden de standaard "Uniforme Voorwaarden van Horeca Nederland" * * én "Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca" Het betreft de genoemde punten in de hoofden café- en restaurantbedrijf. Deze zijn voor Ziësta BBQ Restaurant aangevuld met de volgende punten:

 • Betalingen op rekening worden slechts goedgekeurd indien er voldoende legitimatie en goedkeuring van de directie aanwezig is. Facturen op rekening dienen binnen 14 dagen ná versturen van deze rekening te zijn voldaan. Bij betaling op rekening worden er administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij betaling met een VISA-card of andere creditcard worden de kosten die aan ons hiervoor in rekening gebracht worden doorberekend aan de gast die met de creditcard wenst te betalen.
 • Bij zogenaamde prijsafspraken met Ziësta BBQ Restaurant dient uw factuur na afloop direct én per PIN voldaan te worden. Aanbiedingen en acties gelden dus niet bij betaling op rekening.
 • Bij Ziësta BBQ Restaurant aangeschafte waardebonnen behouden hun geldigheid.
 • De door Ziësta BBQ Restaurant in de relationele sfeer verschafte waardebonnen verliezen hun geldigheid uiterlijk op de aangegeven datum.
 • Bij Ziësta BBQ Restaurant is het niet mogelijk acties en/of aanbiedingen te combineren. Er geldt dan ook geen actie op actie, korting op korting. "Gratis-actie" uitsluitend bij minimaal eenzelfde aantal vol betalende en het goedkoopste arrangement vervalt altijd als eerste. En actieaanbiedingen ook uitsluitend bij reservering via onze eigen site: www.ziesta.nl
 • Kinderkorting en acties voor kinderen gelden tot de leeftijd van 12 jaar en gelden slechts indien de kinderen aantoonbaar nog geen 12 jaar oud zijn. Maximaal een kinderkorting per vol betalende gast.
 • Acties, kortingen etc. uitsluitend mogelijk bij PIN-betaling !
 • Bij gebruikmaking van een actie is het niet mogelijk de rest van de nota te voldoen met bijvoorbeeld de Nationale DinerCheque, Ticket Cheques, Your Gift Card, etc. Uitzondering hiervoor bij 'kinderkorting'.
 • Alle acties gelden te allen tijde voor de gehele groep/reservering. Er geldt ook slechts één actie/aanbieding per groep/reservering. Bij een vermoeden van misbruik van een actie/aanbieding wordt deze actie/aanbieding hierdoor nietig verklaart en dient de gast het standaard tarief, dus zonder actiekorting etc. te voldoen..
 • In verband met mogelijk 'alcoholmisbruik' serveren wij slechts een volgende consumptie als de voorgaande minimaal halfleeg is.
 • Indien niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de betreffende actie wordt voldaan, is deze actie niet geldig op dat moment. Dit is onder andere van toepassing op acties waarbij slechts een beperkt aantal tafels per actie/per dag beschikbaar zijn.
 • Ziësta BBQ Restaurant heeft bij vermeend misbruik het recht iedere actie terstond nietig/ongeldig te verklaren. Dit zal onder andere het geval zijn indien er gasten in het restaurant zijn die gebruik willen maken van een actie of aanbieding en 'toevallig' een andere groep, hen goed bekende gasten, in ons restaurant treffen die 'toevallig' ook gereserveerd hebben op hetzelfde tijdstip en 'toevallig' gebruik willen maken van dezelfde of een andere actie/aanbieding.
 • In twijfelgevallen beslist ten alle tijde de ter plekke door de directie aangewezen aanwezige leidinggevende.

Deze voorwaarden zijn ingegaan op 3 januari 2001 voor het Gonzales Barbecue Restaurant Hengelo en in juli 2010, bij het wijzigen van de tenaamstelling van dit restaurant automatisch overgegaan naar Ziësta BBQ Restaurant.

Laatste wijziging 18 februari 2011

* * UVHN - www.khn.nl/uvh-nl

Laatste Twitter nieuws

Meer conversaties